Náš tým

Poznejte naše pracovníky

Základ kvalitní péče

Poskytování lékařské péče na nejlepší dostupné úrovni je možné pouze tehdy, disponuje-li pracoviště kvalitním týmem erudovaných a zkušených odborníků.

Tým MUDr. Maternové tato kritéria naplňuje a je připraven Vám poskytnout v oborech gastroenterologie a interna komplexní ambulantní péči podle aktuálních trendů v medicíně.

Vedení firmy

MUDr. Marcela Maternová

jednatelka

MUDr. Jaroslav Stuna

jednatel

Lékaři

MUDr. Marcela Maternová

vedoucí lékařka
gastroenterologie, interna

MUDr. Maternová je absolventkou Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy z roku 1998. Následně získala specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oborech gastroenterologie a vnitřní lékařství. Od roku 2009 je držitelkou funkčních licencí k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod esofagogastroduodenoskopie, kolonoskopie a endoskopická polypektomie, dalších specializovaných terapeutických endoskopických metod a abdominální ultrasonografie. Je držitelkou licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oborech gastroenterologie a vnitřní lékařství. MUDr. Maternová má mnohaleté zkušenosti ze svého působení na Interní klinice Fakultní nemocnice Plzeň a v odborných ambulancích v Plzeňském a Karlovarském kraji. Cenné zkušenosti získala i jako lékařka Zdravotnické záchranné služby a KARIM Fakultní nemocnice Plzeň, kde několik let sloužila. MUDr. Maternová je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

MUDr. Tereza Nezbedová

lékařka, interna

MUDr. Tereza Nezbedová je absolventkou oboru všeobecné lékařství Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy z roku 2014. V roce 2016 získala Certifikát o absolvování základního kmene v oboru Interna. V současné době působí jako lékařka na Interní klinice Fakultní nemocnice Plzeň a též pod vedením MUDr. Maternové v její interní ambulanci.

Zdravotní sestry

Lukáš Novák, DiS.

Aneta Šlehofrová, DiS.

Jakub Šolc, DiS.